Bumerang Gry

Bumerang to nie tylko rozrywka dla jednej osoby. Wiele gier bumerangowych pozwala na zabawę z większą ilością osób. Najpopularniejsze gry w jakie można grać bumerangami:

Sprinkler head

SprinkDrewniany bumerang gryler head to rodzaj gry, w której liczy się dokładność. Na samym początku należy wyznaczyć obszar (mniej więcej o średnicy 3 m), w środku którego stanie główny zawodnik. Pozostali gracze stają w dowolnym miejscu, poza ustalonym obszarem. Każdy z zawodników, łącznie z osobą stojącą w centrum zakreślonego pola, dokonują rzutu bumerangiem. Celem zabawy jest złapać bumerang, który nadlatuje najbliżej do głównego zawodnika. 30 punktów otrzymuje każda osoba, której udało się złapać bumerang w wyznaczonej strefie, a dodatkowe 10 punktów uzyskuje zawodnik, który złapał bumerang najbliżej głównego zawodnika. Nowicjusze mogą używać dowolnego bumerangu, zgodnego z ich własnymi preferencjami. Osoby bardziej doświadczone rzucają 30 m bumerang, z jedynie jedną ręką przygotowaną do złapania.

Style Outback

Style Outback to jedna z bardziej interesujących gier bumerangowych. Osoby biorące udział w zabawie w równej linii stają jeden obok drugiego. Każdy z zawodników po kolei dokonuje rzutu i w sposób oryginalny stara się złapać nadlatujący bumerang. Punkty przyznawane są przez pozostałych uczestników zabawy, a głównym kryterium jest jak najbardziej stylowe, a zarazem oryginalne złapanie. Punkty można uzyskać z najróżniejszych powodów, a im większa fantazja i niekonwencjonalność tym większa zabawa i szansa na wygraną.

Kalafior

W grze o nazwie Kalafior wszyscy zawodnicy dokonują rzutu bumerangiem w jednym momencie. Gdy tylko bumerangi polecą w powietrze, jedna osoba głośno wypowiada nazwę sposobu w jakim pozostali zawodnicy będą starali się je złapać. Każdy uczestnik próbuje wypełnić wywołane żądanie. Następnie następuje zmiana osoby, która wypowiada nowy sposób złapania. Każdy zawodnik powinien mieć szansę na nazwanie nowego triku.

Humpty

W Humpty osoba, która rzuca bumerangiem staje na ziemi w taki sposób by jedną nogę mieć przez całą rozgrywkę nieruchomą. Zawodnik rzuca i łapie bumerang jak największą ilość razy tak, by jedna z nóg nie przesuwała się po ziemi. Dopuszczalne jest obracania się na różne strony, jednak wyznaczona noga wciąż musi zachowywać pozycję początkową. Wygrywa uczestnik z największą ilością powtórzeń.

Team Hacky Catch

W Team Hacky Catch uczestnicy zabawy dzielą się na cztero (lub więcej) osobowe drużyny. Jeden z zawodników dokonuje rzutu bumerangiem. W momencie gdy bumerang nadleci z powrotem, członkowie drużyny po kolei podbijają go kolanem bądź stopą tak, by nie upadł tylko przemieszczał się pomiędzy kolejnymi graczami. W podbijaniu bierze udział również zawodnik, który rzucił bumerangiem, jednak nie może być on pierwszą osobą podbijającą. Zawodnicy mogą tylko jeden raz z rzędu podbić bumerang. Rozgrywka zakończona jest złapaniem bumerangu przez jednego z uczestników zabawy.

W czasie zabawy zawodnicy zbierają punkty, których przewaga względem drużyny przeciwnej daje zwycięstwo. 1 punkt przyznawany jest za złapanie bumerangu zaraz po rzucie, bez żadnego podbicia. 2 punkty za wykonanie dowolnego triku podczas łapania, wciąż bez żadnego podbicia. 4 punkty dostaje drużyna, której udało się raz podbić bumerang przed złapaniem. 5 punktów to jedno podbicie ze złapaniem w formie triku. Dodatkowo drużyna otrzymuje 1 punkt za każde dodatkowe podbicie między zawodnikami. Dla przykładu, jeśli bumerang zostanie podbity cztery razy przed złapaniem, to drużyna otrzymuje 4 punkty za pierwsze podbicie i złapanie oraz 3 następne punkty za każdy następny podrzut.

Hackuracy

Hackuracy to gra na dokładność. Na samym początku należy wyznaczyć środek pola z którego będzie dokonywany rzut bumerangiem. Następnie idąc od środka wyznaczonego pola trzeba określić ?pola dokładności?, co oznacza, że np. zawodnik, który złapie bumerang dokładnie w środku otrzymuje 8 punktów; zawodnik, który złapie bumerang 1 m od środka pola otrzymuje 7 punktów, zawodnik, który złapie bumerang 2 m od środka pola otrzymuje 6 punktów itd?

Przed złapaniem gracz stara się podrzucić bumerang jak największą ilość razy. Ostateczna liczba punktów zależna jest od tego w którym z ?pól dokładności? złapany zostanie bumerang. Zatem jeżeli bumerang będzie podrzucony 2 razy, a złapany w samym środku pola, gracz otrzymuje 16 punktów (2 podrzuty razy 8 punktów za złapanie w centrum pola).

G-L-O-R-P

GLORP to gra, w której na samym początku wszyscy zawodnicy ustawiają się w rzędzie tak, by pierwszą osobą był uczestnik z najmniejszym doświadczeniem w rzucaniu bumerangiem, a ostatnią uczestnik z najdłuższym stażem w bumerangowych zabawach. Pierwszy zawodnik w linii nazwany zostaje ?Przodownikiem? i jako pierwszy rzuca bumerangiem.

Podczas złapania Przodownik wykonuje wybrany przez siebie trik. Następnie każdy z pozostałych graczy stara się powtórzyć trik, który wykonała pierwsza osoba. W momencie gdy jeden z zawodników nie będzie potrafił powtórzyć sztuczki, otrzymuje on pierwszą literkę ze słowa GLORP, a następna osoba (stojąca obok Przodownika) w rzędzie zostaje Przodownikiem. Nowy Przodownik wymyśla i wykonuje nowy trik, który zostaje powtórzony przez kolejne osoby. Trik wykonany w danej rozgrywce nie może się powtórzyć. Zawodnik, który po raz drugi nie był w stanie wykonać danego zadania otrzymuje kolejną literką, tym razem ?L?. Osoba, która nie poradziła sobie z wieloma trikami i uzbierała wszystkie litery tworzące słowo GLORP, odpada z gry. Ostatni uczestnik, który pozostał w grze wygrywa daną rozgrywkę.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

czyli, Tam i z powrotem